Priorități

Programul Iași – Capitala Tineretului din România 2019 – 2020 are 5 priorități care reprezintă principalele direcții pe care se va axa
Programul și, implicit, proiectele din cadrul acestuia.

Transparență decizională și participare activă!

Una din condițiile de funcționare și consolidare a democrației și a dezvoltării comunității este reprezentată de participarea și implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare și implementare a deciziilor la nivel local.

 • null
  Vrem să fii un tânăr care să știe cum să acceseze fonduri pentru proiecte de tineret.
 • null
  Vrem să fii un tânăr care să conștientizeze importanța exercitării dreptului de vot.
 • null
  Vrem să fii un tânăr educat în spiritul civic și informat cu privire la modul de funcționare a instituțiilor publice, precum și drepturile și responsabilitățile tale.
2
Antreprenoriat în industrii creative

Credem că potențialul creativ al fiecărui tânăr poate fi valorificat prin
câteva direcții principale:

 • null
  Accesul mai ușor la programe de formare a competențelor antreprenoriale.
 • null
  Cunoașterea și accesarea mai facilă la diverse surse de finanțare.
 • null
  Crearea unui cluster de mentorat format din antreprenori cu experiență, care să te ghideze și să îți ofere resursele necesare pentru dezvoltarea visului tău.
Iași - Oraș policentric

Tinerii își petrec o bună parte din timp în centrul orașului sau în zonele atractive din oraș, însă cartierele Iașului ascund povești ce merită cunoscute și resurse lăsate într-o stare latentă. Credem că un spațiu revitalizat crează o comunitate ce se identifică cu spațiul în care există zi de zi și ne propunem exploatarea potențialului cartierelor ieșene și al tinerilor rezidenți în acestea, prin patru proiecte:

 • null
  Curs de formare a lucrătorilor de tineret din centrele de cartier și din mediul asociativ de tineret.
 • null
  Campanie de branding în șapte cartiere ieșene prin cosmetizarea unor puncte cheie, realizarea de activități artistice, sportive și educative, cu accent pe elementele identitare de ordin istoric, cultural, geografic etc.
 • null
  Revitalizare urbană a spațiilor deteriorate, prin valorificarea directă a competențelor artistice deținute de tinerii din fiecare cartier.
 • null
  Regândirea unor spații sociale din cartiere, care să ia în considerare o paletă mai largă de opțiuni de petrecere a timpului liber pentru tineri.
CulturISe

Ne dorim, pe de o parte, să reconectăm tinerii cu Iașul cultural, din postura de public activ, dar și de inițiatori de acțiuni în sectorul cultural-artistic. Pe de altă parte, urmărim să facilităm accesul la produse cultural-artistice pentru tinerii care provin din mediul rural sau care aparțin unor categorii vulnerabile, exploatând astfel efectele benefice ale artei, ale culturii în general, în integrarea socială și dezvoltarea personală a tinerilor. CulturISe presupune următoarele 5 direcții:

 • null
  Exportul cultural prin activități de tip caravană care reunesc ateliere tematice, ateliere de educație non-formală prin artă, proiecții de film, concerte etc., susținute atât în municipiul Iași, în medii cu tineri vulnerabili, cât și în comunitățile din împrejurimea acestuia.
 • null
  Consultări publice pe subiecte de dezvoltare strategică a sectorului cultural ieșean.
 • null
  Ateliere de introducere în antreprenoriat cultural și industrii creative.
 • null
  Calendarul rISeUp – instrument de centralizare a evenimentelor, cultural-artistice și de petrecere calitativă a timpului liber, din Iași.
rISeUp N-E

Misiunea e una foarte clară: cu resursele Iașului să activăm resursele latente ale întregii zone de dezvoltare, prin implicarea tinerilor și anume:

 • null
  Organizarea de dezbateri și workshopuri comune, relevante sectorului de tineret, prin care cele 6 județe vor realiza un schimb de bune practici.
 • null
  Crearea cadrului strategic de comunicare și colaborare cu structurile de tineret prezente în cele 6 județe din regiunea de dezvoltare Nord-Est.
 • null
  Organizarea de întâlniri de lucru, cu scopul planificării unor acțiuni destinate dezvoltării unei Rezoluții Regionale de Tineret.