Logo FONTIS nou

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS este structura reprezentativă de tineret din județul Iași, înființată printr-o decizie a Tribunalului Iași pe 18 aprilie 2019. În prezent FONTIS numără 33 de structuri de și
pentru tineret din județ, fiind astfel cea mai mare structură de tineret la nivelul unui județ din România. FONTIS este Co-
Managerul Programului Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020″ și este responsabilă de implementarea cu
succes a activităților și proiectelor din perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020

Viziune

Un oraș în care implicarea voluntară a fiecărui
tânăr este recunoscută, apreciată și dezvoltă
într-un mod ireversibil sentimentul de
apartenență față de comunitate

Misiune

Mobilizarea tinerilor, ONGT-urilor, instituțiilor
publice și private, în vederea implicării active
pentru dezvoltarea armonioasă a orașului Iași
ca un spațiu modern, atractiv, cu accent pe
identitate și apartenență, consum rațional de
resurse și politici publice integrate în
conformitate cu nevoile tinerilor.

Scop

Investirea în tineret și studenți pentru o
dezvoltare urbană sustenabilă și responsabilă,
susținerea comunităților de tineri și studenți
din Iași.

Valorile

Profesionalism Transparență
Respect Inovație Deschidere

Structurile de Tineret membre ale
Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS